Διερμηνέας - Μεταφραστής

Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά

Παναγιώτης ΜαλλίρηςΜεταφράσεις

Διερμηνείες

ΕκπαίδευσηΕπικοινωνία

Διασυνδεση XML

Αναζήτηση εργασίας

Τιμές • Με την XML - Διασύνδεση μπορείτε να μεταφέρετε τα κείμενά σας από το σύστημά σας απευθείας στο σύστημα μου.
  Μόλις ολοκληρώσω τη μετάφρασή σας, θα την επιστρέψω στο σύστημά σας ως αρχείο XML μέσω HTTPS POST REQUEST για περαιτέρω χρήση.
  Αν το αρχικό κείμενο της μετάφρασής σας περιέχει στοιχεία html ή δεσμευτικά θέσης(placeholders),
  θα διατηρηθούν αντιστοίχως στο κείμενο προορισμού.
  Η μεταφορά πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον SSL.
  Η μεταφορά μέσω XML έχει το πλεονέκτημα ότι τα κείμενα μεταφέρονται από σύστημα σε σύστημα οπότε παρακάμπτεται ο συνήθης τρόπος χρονοβόρας εισαγωγής, εξαγωγής, φόρτωσης και αποστολής τόσο των κειμένων προέλευσης όσο και των κειμένων προορισμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  Είναι ιδανικό, π.χ. για πολυγλωσσικές ιστοσελίδες των οποίων το περιεχόμενο αλλάζει συχνά ή και για eShops.

  Περισσότερες πληροφορίες στο λίνκ

  XML Details© 2014 - 2019 malliris.de  

Προσωπικά δεδομένα  Αποτύπωμα