Διερμηνέας - Μεταφραστής

Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά

Παναγιώτης ΜαλλίρηςΜεταφράσεις

Διερμηνείες

ΕκπαίδευσηΕπικοινωνία

Διασυνδεση XML

Αναζήτηση εργασίας

ΤιμέςΜε την XML - Διασύνδεση μπορείτε να μεταφέρετε τα κείμενά σας από το σύστημά σας απευθείας στο σύστημα μου.
Μόλις ολοκληρώσω τη μετάφρασή σας, θα την επιστρέψω στο σύστημά σας ως αρχείο XML μέσω HTTPS POST REQUEST για περαιτέρω χρήση.
Αν το αρχικό κείμενο της μετάφρασής σας περιέχει στοιχεία html ή δεσμευτικά θέσης(placeholders),
θα διατηρηθούν αντιστοίχως στο κείμενο προορισμού.
Η μεταφορά πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον SSL.
Η μεταφορά μέσω XML έχει το πλεονέκτημα ότι τα κείμενα μεταφέρονται από σύστημα σε σύστημα οπότε παρακάμπτεται ο συνήθης τρόπος χρονοβόρας εισαγωγής, εξαγωγής, φόρτωσης και αποστολής τόσο των κειμένων προέλευσης όσο και των κειμένων προορισμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Είναι ιδανικό, π.χ. για πολυγλωσσικές ιστοσελίδες των οποίων το περιεχόμενο αλλάζει συχνά ή και για eShops.

Μπορείτε να στείλετε τα προς μετάφραση κείμενά σας στην ακόλουθη διεύθυνση URL

https://malliris.de/translationInterface/index.php

μέσω HTTPS POST REQUEST αφού ζητήσετε ένα query_key μέσω e-mail για ασφαλή μεταφορά ή να δημιουργήσετε λογαριασμό στο

https://malliris.de/query_key/index.php

οπότε το query key δημιουργείται αυτομάτως και μπορεί να αντιγραφεί στο Clipboard σας για περαιτέρω χρήση.

Το query key πρέπει να σταλεί ως POST παράμετρος με όνομα παραμέτρου query_key

Η δομή του εγγράφου XML εμφανίζεται παρακάτω και μπορεί να επικυρωθεί με το ακόλουθο αρχείο

XSD


Η απάντηση είναι με το ίδιο αρχείο XML, όπου το στοιχείο target_text περιέχει την τελική μετάφραση.


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<query_response> 
 <response_url>htt...</response_url>
 <response_key>ab23</response_key>
 <order>
  <message_id>gc12...</message_id>
  <deadline_date>20190823</deadline_date>
  <deadline_time>2210</deadline_time>  
  <any_hints_for_the_translator>..</any_hints_for_the_translator>  
  <source_lang>de</source_lang>
  <target_lang>el</target_lang>
  <source_text><![CDATA[abcdef]]></source_text>
  <target_text><![CDATA[abcdef]]></target_text>
 </order>
 <!-- next Order -->
</query_response>

Explanations:

/query_response/response_url

String Value, call back URL

/query_response/response_key

key to secure the call back transfer

/query_response/message_id

String value intentifies a unique message-id inside the ordering firm

/query_response/deadline_date

String value format YYYMMDD intentifies the latest delivering day of the translation, CET time zone.

/query_response/deadline_time

String value format HHMM intentifies the latest delivering time of the translation, CET time zone.

/query_response/source_lang

International abbreviation of the source language

/query_response/target_lang

International abbreviation of the target language

/query_response/source_text

Source text.Can contain html tags, allowed tags <br>,<br />,<b>,</b>,<i>,</i>,<ul>,</ul>,<ol>,</ol>,<li>,</li>,<p>,</p>,<h1>,</h1>,<h2>,</h2>,<h3>,</h3>,<h4>,</h4>,<h5>,</h5>,<h6>,</h6>

/query_response/target_text

The translated text.If the source text contains html tags they wil be positioned by the translator manually in the target text.


Notice: Undefined variable: text2 in /homepages/41/d437696236/htdocs/index.php on line 603


<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<orders>
<status_xml_valid>true</status_xml_valid>  
<!-- String value possible values:true or false -->
<order>
<message_id>gc12...</message_id>
<status_insert_db>true</status_inserted_db> 
<!-- String value possible values:true or false -->
</order>
<!-- next Order -->
</orders>© 2014 - 2020 malliris.de  

Προσωπικά δεδομένα  Αποτύπωμα